وبگاه شخصی مهندس مهدی محمدی

فردا دیر است امروز باید...

به نام بهترین سرآغاز

همان طور که شنیده‌اید برخی مؤسسات آموزشی علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی نوعی دوره‌ی آموزشی به نام پودمانی ارائه می‌دهند، که تفاوت‌های زیر را می‌توان برای آن‌ها بیان کرد:
۱- دوره‌های ترمی از طریق کنکور دانشجو می‌پذیرند، امّا دوره‌های پودمانی بر اساس شرط معدل.
۲- در دوره‌های ترمی (غیر پودمانی) دانشجویان مجاز به انتخاب واحد می‌باشند و واحدها به صورت اختیاری اخذ می‌گردد، ولی در دوره‌های پودمانی چون درس‌ها یا واحدها در قالب بسته‌های مهارتی است و درس‌های هر مهارت نیز مشخص است، دروس به صورت اجباری ارائه می‌شود.
۳- نمره قبولی در دوره‌های ترمی 10 می‌باشد، ولی در دوره‌های پودمانی 12 می‌باشد.
۴- دوره‌های ترمی امتحان جامع ندارد ولی در دوره‌های پودمانی دانشجویان پس از اتمام کلیه پودمان‌ها باید در امتحان جامع شرکت کنند و پس از قبولی به آن‌ها مدرک ارائه خواهد شد. امتحان جامع شامل چند درس تخصصی هر رشته خواهد بود.
۵- دوره‌های پودمانی بیشتر برای دانشجویان شاغل مناسب است.
  • ۹۳/۰۶/۰۷