وبگاه شخصی مهندس مهدی محمدی

فردا دیر است امروز باید...

به نام بهترین سرآغاز

مالتی متر یا آوومتر وسیله ای است برای اندازه گیری کمیت های الکتریکی

مطالبی در مورد این وسیله آماده نموده ام که جهت دریافت آن می توانید به  اینجا مراجعه نمایید.