وبگاه شخصی مهندس مهدی محمدی

فردا دیر است امروز باید...

به نام بهترین سرآغاز

هنگام ارتباط با اینترنت از طریق کامپیوتر، گاهی اوقات ناموفق هستیم و با خطاهایی در اتصال مواجه می‌شویم.

لیستی از این خطاها به همراه توضیحاتشان در اینجا ارائه آماده نموده ام.